* Gemiddeld rendement per jaar over de afgelopen 5 jaar per 31-12-2016. Resultaten uit het verleden bieden geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

** Het fiscaal voordeel hangt af van individuele omstandigheden van beleggers en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Fiscaal

Recent is het voornemen gepresenteerd om de vermogensrendemenstheffing in box 3 aan te passen. Dit voorstel kan effect hebben op uw fiscale voordeel. Meer hierover leest u op de website van de belastingdienst . Indien het fiscaal voordeel definitief wijzigt, passen we dit op deze pagina aan.

De fiscale voordelen die particulieren genieten als ze beleggen in Triodos Groenfonds zijn:

  • Vrijstelling groene beleggingen. Particulieren betalen geen 1,2% vermogensrendementsheffing in box 3 van de Inkomstenbelasting over geld dat is belegd in Triodos Groenfonds. Deze vrijstelling is van toepassing bij een vermogen boven € 24.437 (heffingvrij vermogen per persoon in 2016) en geldt voor een maximaal bedrag van € 57.213 per belastingplichtige (2016).
  • Heffingskorting van 0,7%.  Naast de vrijstelling in box 3 profiteren beleggers van een heffingskorting van 0,7%.

Totale maximale belastingvoordeel per jaar

Jaar Heffingskorting  Vrijstelling vermogensrendements-heffing Box 3 Maximaal totaal fiscaal voordeel**
 2016*  0,7%  1,2%  1,9%

* Beleggers genieten belastingvoordeel wanneer de stukken in bezit zijn op 1 januari van het jaar waarover aangifte wordt gedaan.

** Het fiscaal voordeel hangt af van individuele omstandigheden van beleggers en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

Contact

Wilt u meer weten over de Triodos beleggingsfondsen, neem dan contact op met Wouter van Maanen, Investor Relations Manager, Triodos Investment Management.


Online jaarverslag 2015 Triodos Groenfonds

online annual report TGF 2014